กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ สำนักงานเขต 8 (ชลบุรี)

รหัสกองทุน

ชื่อกองทุน

จังหวัด

ประเภทกองทุน

F080200500

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1

ชลบุรี

F080210100

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

ระยอง

F080240300

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง

ฉะเชิงเทรา

F080200700

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 2

ชลบุรี

F080201500

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 3

ชลบุรี

F080210300

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 2

ระยอง

F080211500

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1

ระยอง

F080211800

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 3

ระยอง

F080240100

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดฉะเชิงเทรา 1

ฉะเชิงเทรา

F080241000

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำกัด

ฉะเชิงเทรา

F080200100

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

ชลบุรี

F080200200

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี

ชลบุรี

F080200400

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด

ชลบุรี

F080201100

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ชลเจริญ จำกัด

ชลบุรี

F080201600

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท น้ำตาลระยอง จำกัด

ชลบุรี

F080201900

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ซี ออน ท๊อป จำกัด

ชลบุรี

F080202100

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 4

ชลบุรี

F080202500

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สหการน้ำตาลชลบุรี จำกัด

ชลบุรี

F080203300

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม จำกัด

ชลบุรี

F080203700

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด

ชลบุรี

F080220100

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท จันทบุรี สตาร์ช เพาว์เวอร์ จำกัด

จันทบุรี

F080220200

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เค.เอส. ไบโอ - พลัส จำกัด (สาขา 2)

จันทบุรี

F080230100

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าเกาะกูด จังหวัดตราด

ตราด

F080230200

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าการไฟฟ้าเกาะหมาก จังหวัดตราด

ตราด

F080240200

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด

ฉะเชิงเทรา

F080240600

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท บีดับบลิว เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด

ฉะเชิงเทรา